KDO Alblasserdam

Vacatures

VACATUREBANK

Bestuurslid Technisch kader

Jij: - wil samen met de leiding en bestuur vormgeven aan het kaderbeleid van de vereniging
- kunt beleid omzetten in praktische zaken
- weet onze vrijwillige professionals bij te sturen waar nodig en houdt het belang van een goede relatie in het oog
- wil je, samen met de "troubleshooter"inzetten voor de werving van nieuwe
enthousiste leiding

Werkzaamheden: - vormgeven van het kaderbeleid
- behalen van doelstelling m.b.t. werving nieuw kader
- aanspreekpunt zijn voor de leiding en troubleshooter
- (mede) organiseren van leidingoverleg/leidingevaluatiegesprekken
- binding houden met leiding en leiding onderling verbinden

Wanneer: - z.s.m.

Tijdsinvestering: - 2 tot 4 uur per week / eens per maand bestuursvergadering

Troubleshooter leiding / commissielid technisch kader

Jij - houdt van brandjes blussen en problemen oplossen
- weet met overtuiging (inval)leiding te enthousiasmeren
- bent al eerste aanspreekpunt voor de leiding makkelijk en snel bereikbaar
Werkzaamheden: - het snel vinden van invalleiding in acute situaties (bijv. bij ziekte)
- het opbouwen en uitbreiden van het (inval)leidingbestand
- het ondersteunen van het bestuurslid technisch kader
Wanneer: - z.s.m.
Tijdsinvestering: - zeer wisselend; afhankelijk van de situatie


Schoonmaken van de zaal:

Gezocht: (nog meer) vrijwilligers voor het schoonmaken van de zaal

Jij: vindt het gezellig om met een medevrijwilliger ervoor te zorgen dat onze sporters kunnen sporten
in een schone zaal.

Werkzaamheden: aan de hand van een schema worden verschillende delen van de zaal
schoongemaakt.

Wanneer: op diverse dagen van de week voor of na de lessen.

Tijdsinvestering: 1 uur per 5 á 6 weken.

Redacteur wedstrijdverslagen:

Gezocht: redacteur voor wedstrijdverslagen.

Jij: schrijft graag en kan het beknopte verslag van de trainster vertalen naar een leuk artikel voor
website, clubblad en plaatselijke kranten.

Werkzaamheden: redigeren/schrijven van wedstrijdverslagen en deze verzenden. contact
onderhouden met trainsters.

Wanneer: in het wedstrijdseizoen (november t/m mei), met een piek van januari t/m april.

Tijdsinvestering: ongeveer 30 minuten per wedstrijd.

Wedstrijden:

Gezocht: vrijwilligers voor diverse klussen tijdens wedstrijden.

Jij: vindt het leuk om tijdens een wedstrijd hand- en spandiensten te verlenen.

Werkzaamheden: cijfers van turnsters invullen op een lijst, of verwerken in Excel en eindtotalen
berekenen. Koffie en thee verzorgen tijdens de wedstrijd.

Wanneer: tijdens wedstrijden van november t/m mei.

Tijdsinvestering: ongeveer 2,5 uur per wedstrijd.

Jureren van wedstrijden

Gezocht: juryleden

Jij: hebt interesse in turnen en wil oefeningen leren beoordelen. KDO biedt jou een opleiding tot
jurylid jongensturnen/meisjesturnen en springen aan.

Werkzaamheden: jureren tijdens wedstrijden.

Wanneer: van november t/m mei, afhankelijk van het aantal wedstrijden dat je wilt jureren.

Tijdsinvestering: Ongeveer 3 á 4 uur per wedstrijd.