In de onderstaande bijlage treft u de contributiebedragen:

Contributie per 1-1-2023

 

  • Wanneer je tussentijds lid wordt zal een evenredig deel van de kwartaalcontributie worden afgeschreven.
  • Als debiteur heb je de mogelijkheid om binnen 59 dagen het ingehouden bedrag terug te laten boeken.
  • Het inschrijfgeld wordt na inschrijving eenmalig geïncasseerd. De KNGU bondscontributie wordt per kwartaal geïncasseerd.
  • Ten overvloede wijzen wij je erop dat, volgens art. 7.2 van de statuten, opgezegd kan worden tenminste 1 maand voor het einde van een kalenderkwartaal door het opzeggingsformulier (verkrijgbaar in de sporthal of via de website) in te vullen en in te leveren bij de contributieadministratie of af te geven aan de leiding in de sporthal. Door middel van dit formulier trek je tegelijk de machtiging tot automatische incasso in.
  • Naast de contributie is er ook bondscontributie verschuldigd.
  • Bij niet tijdige opzegging blijf je nog de gehele contributieperiode lid en contributie verschuldigd.
  • Draag je KDO een warm hart toe, word dan “Vrienden van KDO” voor een minimum bedrag van € 20,-.

 

Stichting leergeld

Door het sportoverleg Alblasserdam werden wij op de hoogte gebracht van Stichting Leergeld. Deze stichting heeft tot doel ook kinderen te laten sporten, waarvan de ouders niet de financiële middelen hebben om contributie van een sportvereniging te betalen. Door een aanvraag in te dienen, kunnen kosten door de stichting betaald worden, indien zij vinden dat de financiën bij het gezin niet voldoende zijn. Wilt u meer informatie, klik naar de site http://www.leergelddrechtsteden.nl/