In de onderstaande bijlage treft u de contributiebedragen:

Contributie per 1-4-2024

  • Wanneer je tussentijds lid wordt zal een evenredig deel van de kwartaalcontributie worden afgeschreven.
  • Als debiteur heb je de mogelijkheid om binnen 59 dagen het ingehouden bedrag terug te laten boeken.
  • Het inschrijfgeld wordt na inschrijving eenmalig geïncasseerd. De KNGU bondscontributie wordt per kwartaal geïncasseerd.
  • Ten overvloede wijzen wij je erop dat, volgens art. 7.2 van de statuten, opgezegd kan worden tenminste 1 maand voor het einde van een kalenderkwartaal door het opzeggingsformulier (verkrijgbaar in de sporthal of via de website) in te vullen en in te leveren bij de contributieadministratie of af te geven aan de leiding in de sporthal. Door middel van dit formulier trek je tegelijk de machtiging tot automatische incasso in.
  • Naast de contributie is er ook bondscontributie verschuldigd.
  • Bij niet tijdige opzegging blijf je nog de gehele contributieperiode lid en contributie verschuldigd.
  • Draag je KDO een warm hart toe, word dan “Vrienden van KDO” voor een minimum bedrag van € 20,-.

Stichtingen welke de contributie willen betalen voor personen die dat zelf niet kunnen

 

Stichting Doelgroep
Leergeld Drechtsteden
info@leergelddrechtsteden.nl
078-6123119
Kinderen van 4 t/m 17 jaar
Welzijn Alblasserdam
info@hetbrughuis.nl
078-2021111
Personen van 18 jaar en ouder
Jeugd-Punt Alblasserdam
cd@jeugd-punt.nl
06-28509469
Jongeren via jongerenopbouwwerk
Sihva Alblasserdam
evelienvandolder@hotmail.com
06-13153523
Vluchtelingen
Doe mee met JOS Alblasserdam
doemeemetjos@outlook.com
06-58741997
Kinderen van 4 t/m 17 jaar, waarbij de Leergeldbijdrage op gaat aan iets anders