Kleutergym is een basisvorm van bewegen, waarbij natuurlijk veel bewegingen voortkomen uit de turnsport, maar o.a. ook bewegen op muziek (gevoel voor ritme), spel met ballen ed. (oog-hand coördinatie) en groepsspellen.

Dit blijkt ook uit onze doelstellingen:
• We willen de leerlingen in aanraking brengen met een groot en gevarieerd deel van de bewegingscultuur, zodat ze later zelfstandig een sportkeuze kunnen maken.
• We willen de motorische ontwikkeling bevorderen.
• We willen bevorderen dat kinderen hun grenzen leren kennen, ermee om leren gaan en waar mogelijk leren verleggen.
• We willen bevorderen dat kinderen elkaars bewegen respecteren, elkaar helpen bij het bewegen, corrigeren en leren samen te werken.

Uit bovenstaande blijkt dat geen enkele gymnastiekles hetzelfde hoeft te zijn. In onze lessen komen alle vormen van bewegen, met en zonder materiaal, aan bod en heeft elk onderdeel zijn specifieke doel.
Natuurlijk staat het plezier in bewegen centraal!

Ook is er plaats voor herhaling, niet omdat we niets meer weten te verzinnen, maar omdat het voor kleuters veilig en vertrouwd is (zeker na weer veel nieuwe dingen te hebben gedaan). Het geeft ze zekerheid en zelfvertrouwen omdat ze iets al heel goed kunnen.

Elke kleuter krijgt bovendien de kans om op zijn eigen niveau te werken en krijgt veel individuele aandacht. Dat de kleuters dit weten te waarderen is te merken aan onze kleutergroepen.

Wilt u uw kind ook opgeven, kom dan gerust eens kijken tijdens de les. Een proefles kan altijd!