Hieronder treft u aan:

De statuten van KDO Alblasserdam worden op dit moment gereviseerd.

Verder treft u hieronder aan:

Als lid dient u/jij zich te gedragen conform respectievelijk :

1. de statuten van de KNGU

2. het huishoudelijk reglement KNGU 

De statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU prevaleren boven de statuten en het huishoudelijk reglement van KDO-Alblasserdam.