Kracht Door Oefening werd op 1 september 1909 opgericht in café van Krimpen, Dam 24  De oprichters waren Cees van Homoet, Dirk Roodnat, Jaap van Tol, Jan Teubel, J de Kloe, A. Bezemer, M. in ’t Veld en J. Karreman. Aangesloten bij het  Nederlands Gymnastiek Verbond in het jaar 1910 en Koninklijk goedgekeurd op 12 december 1914 en in mei 1915 aangesloten bij de Turnkring Dordrecht en Omstreken.

Er werd begonnen op de aardappelzolder van groenteboer Spruit, Kerkstraat 31. In 1910 werd voor de 30 leden de feestzaal van het gebouw de Harmonie Kerkstraat 42 gehuurd voor fl. 15,00 per kwartaal van B.A. Vogelenzang voor de repetities. Bij gebrek aan geld werden een brug, ringenstel en rekstok zelf gemaakt. Er werd niet alleen aan gymnastiek gedaan maar ook aan atletiekonderdelen, aanwezig waren o.a. een stootkogel, discus en een polsstok.

Op 13 maart 1913 werd de 1e repetitie gehouden met 13 dames van de pas opgerichte damesklas, in 1914 kwamen er meisjes bij de damesklas.

 

 

Hemelvaartsdag 5 mei 1921 werd op het weiland achter de Manege Polderstraat 9, een groot gymnastiekfeest georganiseerd door KDO voor alle verenigingen van de Turnkringen Dordrecht, Rotterdam en Gorinchem. Hiervoor werd o.a. een brief gestuurd naar de Stoombootrederij Fop Smit & Co voor de dienstregeling op die dag voor haar boten van en naar Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem. Ook werden er brieven gestuurd naar het Ministerie van Oorlog, het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Hare Majesteit de Koningin Moeder, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik en Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, waarin met verschuldigde eerbied werd verzocht een medaille te schenken, hopende niet van een zekeren brutaliteit te worden beschuldigd. In deze brief werd ook vermeld dat het feest een propagandistisch karakter zal hebben voor de gymnastiek en niet zal ontaarden in kermisachtig gedoe. 

Op de ledenvergadering van 26 februari 1923 werd met algemene stemmen besloten het gebouw Concordia, Dam 41 met een daarachter staande woning met erf en grond te kopen van de heer C.M. Kortleve voor de prijs van fl. 4.600,00. Eind april 1923 werd bij notaris van Buren de notariële akte getekend waardoor Concordia op 1 mei 1923 officieel in het bezit van KDO kwam. Op 23 mei 1923 werd het pand officieel geopend door de heer J.H.F. Sommer, voorzitter van de Turnkring Dordrecht en Omstreken en bedenker van de Gymnaestrada.

Op 11 mei 1940 is het centrum van Alblasserdam voor een groot gedeelte in vlammen opgegaan door een bombardement en werd Concordia zwaar beschadigd en niet meer geschikt bevonden als gymnastieklokaal. Op de bestuursvergadering op 12 juli 1940 werd besloten om na enig opknapwerk het toneel voor de repetities te gebruiken. Op 17 juli 1942 werd Concordia verkocht voor fl. 2.250,00 aan de Gemeente Alblasserdam.

 

 

Op de ledenvergadering van 2 oktober 1941 werd besloten aan te kloppen bij de Gemeente Alblasserdam voor het huren van het in 1941 gebouwde 1e gymnastieklokaal bij de Pr. Marijkeschool, Lelsstraat 2. Op 18 oktober 1941 werd de 1e repetitie gehouden voor de jeugd.

 

 

Op 10 juni 1946 zijn we met 130 personen met de Fop Smitboot naar Arnhem gevaren om deel te nemen aan het Vredesfeest dat door de KNGV georganiseerd werd. Na 9½  uur varen kwam men te laat aan om deel te nemen aan de wedstrijd. Aan dat Turnfeest namen 12.000 gymnasten deel.                                                          

Op 8 oktober 1949 werd ’s middags In de zaal van het Vergulden Paard, Dam 67 een receptie gehouden voor het 40 jarig jubileum, ‘s avonds werd er een jubileum uitvoering gehouden in de Manege aan de Polderstraat 9 die bijgewoond werd door 1.000 toeschouwers. Medewerking werd verleend door het dames- en herenkeurkorps van het KNGV met o.a. Klaas Boot en Diny Krul beide kampioen van Nederland.

Het 45 jarig jubileum werd gevierd op Hemelvaartsdag 27 mei 1954 met het houden van een Kringdag, wederom op het terrein achter de Manege Polderstraat 9. Er deden 22 verenigingen mee met in totaal 1.300 deelnemers. 

 

Het nieuw gebouwde gymnastieklokaal aan de Weversstraat 2 werd met ingang van 17 januari 1955 gehuurd van de Gemeente Alblasserdam voor 25 uur verdeeld over 5 avonden voor de prijs van fl. 476,00 per jaar.

 

 

In de op 30 oktober 1971 geopende sporthal Blokweer werd op 7 november 1971 in samenwerking met de Gemeente Alblasserdam en het KNGV de interland turnen heren Nederland- Engeland georganiseerd.

 

 

 

 

Met ingang van 15 januari 1978 werd van de Gemeente Alblasserdam het gymnastieklokaal van de MAVO aan de Parallelweg 13a gehuurd.

Op 24 oktober 1981 werd in samenwerking met het KNGV in sporthal Blokweer de landelijke voorwedstrijden t.b.v het Nederlands Kampioenschap verenigingen georganiseerd. 

Op 8 januari 1990 werd gestart met een selectie groep van 15 meisjes van 5/8 jaar, 16 september 1991 met  lessen Callanetics, in oktober 1993 met gymnastiekles voor 55 jaar en ouder, 7 oktober 2000 met aerobic, 18 augustus 2003 met streetdance, 2 maart 2005 met ouder en kind gymnastiek, augustus 2005 met peutergym en in september 2009 met Zumba fitness.

 

 

Van 15 t/m 20 juli 1991 deden 20 dames voor de 1e keer mee aan de Wereld Gymnaestrada in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Aan dit festijn deden ongeveer 25.000 deelnemers uit 31 landen  mee. Om de vier jaar wordt dit evenement georganiseerd en een vaste kern van KDO doet daar tot op heden aan mee.

 

 

 

Met het raadsbesluit van 3 december 1998 werd besloten om aan de vereniging KDO het zakelijk recht van opstal te verlenen, tot het in eigendom hebben, houden van het gymnastieklokaal gelegen aan de Parallelweg 13a te Alblasserdam, welk recht met ingang van 1 januari 1999 voor onbepaalde tijd is verleend, tegen een vergoeding van fl. 485,00 per jaar. Op 21 april 1999 vond de officiële overdracht plaats bij Notaris Lunenborg

Met dank aan onze erevoorzitter Gerard Elkhuizen