Wanneer je je lidmaatschap wilt beëindigen, dien je gebruik te maken van het opzeggingsformulier. Door middel van dit formulier trek je tegelijk de machtiging tot automatische incasso in. Je dient rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand voor het verstrijken van het lopende kalenderkwartaal, wat inhoudt dat je opzegging bij de contributieadministratie binnen moet zijn vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december.

Bij niet tijdige opzegging blijf je nog de gehele contributieperiode lid en contributie verschuldigd.

Opzeggingsformulier KDO