U weet wanneer u of uw kind les heeft, maar weet KDO dit ook?

Wij verzoeken u vriendelijk om wijzigingen in lessen en lestijden per 1e gelegenheid door te mailen aan de ledenadministratie: ledenadmin@kdo-alblasserdam.nl. Alleen zo kan de administratie van meer dan 400 leden in orde blijven. U mag er niet van uitgaan dat KDO de juiste conclusies kan trekken uit de aan- of afwezigheid van u of uw kind of uit mondelinge communicatie.

Graag in de volgende gevallen de ledenadministratie mailen:
– Deelname aan een extra lesgroep
– Wijziging van de trainingsduur bij de selectie
– Overgang van recreatie naar selectie
– Bij deze overgang : Vervalt de recreatie-les wel of niet ?
– Begin en einde van een ziekenboegperiode
– Opzeggingen (minimaal 1 maand voor het einde van een kwartaal)

Het niet navolgen van het bovenstaande of het te laat doorgeven van wijzigingen kan tot extra contributiekosten leiden.

Hopelijk kunnen we op deze manier elkaar helpen om de ledenadministratie zo goed mogelijk te laten verlopen. Hartelijk dank voor uw medewerking!