KDO jeugdleden kunnen buiten sporten

Beste allemaal,
Er is toestemming van de Gemeente Alblasserdam om weer met de jeugdlessen te beginnen. Wij willen weer starten per 11 mei. Er zijn documenten toegevoegd aan deze mail met regels waar we ons aan moeten houden. Lees alles goed door. We willen nog een keer benadrukken dat je weer mag trainen, het hoeft niet.
De regels van het RIVM gelden ook hier. Als een kind verkouden is of koorts heeft (verkouden, keelpijn of hoesten) mag het kind niet naar de training komen. Als 1 van de gezinsleden van het kind koorts heeft, dan mag het kind niet naar de training komen (zie voor overige regels de bijlage “Spelregels om veilig te sporten”).
Let wel; het gaan om buiten sporten op het gras. Pas de kleding van de kinderen hier op aan. Dit betekent dat we veel creativiteit vragen van onze trainers. Zij kunnen maar met een beperkt aantal materialen aan de slag en ze moeten 1,5 meter afstand houden. Ook zijn we afhankelijk zijn het weer. Uiterlijk een uur voor een training wordt op de website aangegeven of een training doorgaat.
De trainingen waar kinderen met ouders aan deelnemen, kunnen we helaas nog niet opstarten en ook de seniorentrainingen nog niet. Er is intussen groen licht gegeven voor 18+ buiten sporten, maar wij starten eerst op met de jeugd. Voor het opstarten van de senioren gaan we komende weken een plan opzetten.
Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt geen 1,5 m afstand regel; voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar geldt deze 1,5 m afstand wel. Dus iedereen vanaf 13 jaar houdt 1,5 m. afstand, inclusief trainers, coaches en begeleiders.
Er is een aangepast trainingsschema opgesteld. Deze is als bijlage toegevoegd. Hier kun je zien wanneer en hoe laat jouw groep kan trainen. Voor sommige groepen is dit iets aangepast. Houd hier rekening mee!
Bij het brengen en halen zullen we ook rekening met elkaar moeten houden. Routes staan duidelijk aangegeven op de plattegrond (zie bijlage). Kom je met de auto dan is er een Kiss & Ride route op de parkeerplaats rechts. Daar kun je afgezet of opgehaald worden. Ouders mogen niet uit de auto.
Kom je met de fiets, dan is de verzamelplek rechts achterin op de parkeerplaats. Een ouder mag mee rijden tot het hek. Daarna gaan ze direct weer weg. Ze kunnen je hier weer ophalen na de training. De toezichthouder geeft daarna aan waar je naar toe moet.
Lees alle bijlagen goed door, zodat we aan alle regels voldoen. Als we ons hier allemaal aan houden, dan kunnen we weer lekker gaan trainen.
Naast de trainers zal er ook een toezichthouder aanwezig zijn om te controleren of de regels goed worden nageleefd. Aangezien er alleen onder toezicht trainen gegeven mag worden, zijn we op zoek naar toezichthouders. Geef je snel op via Pim: kdoalblasserdam.pim@gmail.com.

Wij wensen jullie veel plezier met de buiten trainingen!

Namens bestuur KDO Alblasserdam

BIJLAGEN: