KDO volwassen leden kunnen nu ook buiten sporten

Er is toestemming van de Gemeente Alblasserdam om weer met de sport/beweeglessen voor volwassenen te beginnen, mits er een toezichthouder aanwezig is. Meldt u zich als toezichthouder aan bij de leiding? Als er geen aanmelding is, dan wordt iemand aangewezen.

Vanaf maandag 25 mei kunnen de groepen weer op de gebruikelijke uren gaan starten. In de bijlage treft u het ‘Coronarooster’ aan. De leiding kan de tijden met u bespreken. Houd hier rekening mee!

Er zijn documenten toegevoegd aan deze mail met regels waar we ons aan moeten houden. Lees alles goed door. We willen nog een keer benadrukken dat u weer mag sporten/bewegen, maar het hoeft niet. Als u in een risicogroep valt, maak dan een weloverwogen keuze. De regels van het RIVM gelden ook hier.  Als u verkouden bent of koorts heeft (verkouden, keelpijn of hoesten) mag u niet komen.

Let wel; het gaat om buiten sporten op het (kunst)gras. Pas uw kleding hier op aan. Dit betekent dat we veel creativiteit vragen van onze leiding. Zij kunnen maar met een beperkt aantal materialen aan de slag en iedereen moet minimaal 1,5 meter afstand houden. Ook zijn we afhankelijk van het weer en de leiding maakt hierover met u afspraken.

Lees de bijlagen onderaan dit bericht goed door, zodat we aan alle regels voldoen. Als we ons hier allemaal aan houden, dan kunnen we weer lekker gaan sporten!

Naast de leiding in een gekleurd hesje zal er ook een toezichthouder aanwezig zijn om te controleren of de regels goed worden nageleefd. Aangezien er alleen onder toezicht les gegeven mag worden wordt verzocht een hesje mee te brengen als je je hiervoor hebt aangemeld bij de leiding.

Regels sporten volwassenen

Corona lesrooster

KDO jeugdleden kunnen buiten sporten

Beste allemaal,
Er is toestemming van de Gemeente Alblasserdam om weer met de jeugdlessen te beginnen. Wij willen weer starten per 11 mei. Er zijn documenten toegevoegd aan deze mail met regels waar we ons aan moeten houden. Lees alles goed door. We willen nog een keer benadrukken dat je weer mag trainen, het hoeft niet.
De regels van het RIVM gelden ook hier. Als een kind verkouden is of koorts heeft (verkouden, keelpijn of hoesten) mag het kind niet naar de training komen. Als 1 van de gezinsleden van het kind koorts heeft, dan mag het kind niet naar de training komen (zie voor overige regels de bijlage “Spelregels om veilig te sporten”).
Let wel; het gaan om buiten sporten op het gras. Pas de kleding van de kinderen hier op aan. Dit betekent dat we veel creativiteit vragen van onze trainers. Zij kunnen maar met een beperkt aantal materialen aan de slag en ze moeten 1,5 meter afstand houden. Ook zijn we afhankelijk zijn het weer. Uiterlijk een uur voor een training wordt op de website aangegeven of een training doorgaat.
De trainingen waar kinderen met ouders aan deelnemen, kunnen we helaas nog niet opstarten en ook de seniorentrainingen nog niet. Er is intussen groen licht gegeven voor 18+ buiten sporten, maar wij starten eerst op met de jeugd. Voor het opstarten van de senioren gaan we komende weken een plan opzetten.
Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt geen 1,5 m afstand regel; voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar geldt deze 1,5 m afstand wel. Dus iedereen vanaf 13 jaar houdt 1,5 m. afstand, inclusief trainers, coaches en begeleiders.
Er is een aangepast trainingsschema opgesteld. Deze is als bijlage toegevoegd. Hier kun je zien wanneer en hoe laat jouw groep kan trainen. Voor sommige groepen is dit iets aangepast. Houd hier rekening mee!
Bij het brengen en halen zullen we ook rekening met elkaar moeten houden. Routes staan duidelijk aangegeven op de plattegrond (zie bijlage). Kom je met de auto dan is er een Kiss & Ride route op de parkeerplaats rechts. Daar kun je afgezet of opgehaald worden. Ouders mogen niet uit de auto.
Kom je met de fiets, dan is de verzamelplek rechts achterin op de parkeerplaats. Een ouder mag mee rijden tot het hek. Daarna gaan ze direct weer weg. Ze kunnen je hier weer ophalen na de training. De toezichthouder geeft daarna aan waar je naar toe moet.
Lees alle bijlagen goed door, zodat we aan alle regels voldoen. Als we ons hier allemaal aan houden, dan kunnen we weer lekker gaan trainen.
Naast de trainers zal er ook een toezichthouder aanwezig zijn om te controleren of de regels goed worden nageleefd. Aangezien er alleen onder toezicht trainen gegeven mag worden, zijn we op zoek naar toezichthouders. Geef je snel op via Pim: kdoalblasserdam.pim@gmail.com.

Wij wensen jullie veel plezier met de buiten trainingen!

Namens bestuur KDO Alblasserdam

BIJLAGEN:

Update i.v.m. Coronavirus

Beste leden of ouders/verzorgers,
Wij hopen uiteraard dat u gezond deze mail leest en als bestuur van KDO denken wij aan u, ondanks dat er op dit moment (voorlopig) t/m 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten kunnen plaatsvinden.
De Corona maatregelen zorgen in onze tak van sport voor veel gemiste trainingstijd en het niet meer kunnen plannen van een volwaardig (wedstrijd)seizoen.
Er is grote onzekerheid over hoe het verder verloopt met de maatregelen omtrent het coronavirus. Uiteraard kijken we, mocht de situatie langer duren, wat we verder voor jullie kunnen doen.
Als bestuur moeten we daarin constant de afweging maken tussen het belang van de leden enerzijds en het belang van de club anderzijds. Deze lijn is echter niet zo scherp te trekken en houdt sterk verband met elkaar. Daarbij komt dat er een verschil is tussen iets willen, iets kunnen en iets daadwerkelijk doen.
Ondertussen wordt er hard gewerkt door allerlei partijen aan noodmaatregelen om het voortbestaan van verenigingen te kunnen waarborgen.
Omdat na 28 april wellicht meer duidelijk is willen wij jullie daarna op de hoogte brengen wat wij naar onze leden kunnen doen.
We verwachten hier voor het derde kwartaal meer duidelijkheid over te hebben en zullen jullie dan iets laten weten.
Mogelijk ben jij /bent u ook persoonlijk getroffen door de corona crisis, bijvoorbeeld omdat u te maken hebt met een daling van je inkomen. Mocht dat tot specifieke problemen leiden bij de betaling van de contributie, dan kan er een mail gestuurd worden naar kdo- penningmeester@hotmail.com De penningmeester zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Graag uw volledige naam en/of de naam van uw kind en bij welke leiding.
Voor thuis een sportieve groet en blijf gezond!
Bestuur KDO
Alblasserdam

Geen trainingen en geen ALV i.v.m. Corona virus

Geachte KDO leden,

In verband met het corona virus vraagt de KNGU (op advies van het RIVM en NOC*NSF) aan alle clubs om ALLE activiteiten stil te leggen. Dit gaat o.a. om evenementen, trainingen en vergaderingen. Het bericht van de KNGU kunt u hier lezen.

Geen trainingen
Het bestuur van KDO heeft besloten om aan dit verzoek gehoor te geven. Dit betekent voorlopig geen trainingen meer worden gegeven tot en met minimaal 28 april. Dit geldt voor alle lessen van KDO, dus alle dansante groepen en turngroepen. Ook zullen de geplande wedstrijden tot die datum niet doorgaan. We zullen u op de hoogte houden van wat vanaf 28 april het advies zal worden.

Het bestuur hoopt uiteraard dat deze crisis gauw voorbij zal zijn en dat we elkaar binnenkortweer in goede gezondheid kunnen ontmoeten!

Hoogachtend,
en met vriendelijke groeten,

Het bestuur van KDO

Noodbericht

KDO is een fijne, gezellige gymvereniging met circa 500 leden. Vele Alblasserdamse kinderen genieten wekelijks van de diverse gymlessen en vele volwassenen genieten van het andere sportieve lesaanbod. Er zijn ook 55+ groepen die heel enthousiast zijn en gezelligheid graag combineren met beweging. Een vereniging als deze kan echter niet voortbestaan zonder vele vrijwilligers. Er is namelijk altijd een hoop te regelen. Gelukkig zijn er mensen die diverse taken op zich nemen waardoor de dingen tot nu toe zo goed mogelijk geregeld werden. Het probleem is echter dat er steeds minder van deze mensen beschikbaar zijn, waardoor de mensen die overblijven te veel op hun bordje krijgen en overbelast raken. Als het bestuur het niet meer volhoudt kunnen we KDO wel opdoeken. Klinkt heel rigoureus, maar het is wel hoe de zaken er nu op dit moment voorstaan. We zijn dringend, echt héél dringend op zoek naar meerdere mensen die een bestuursfunctie kunnen bekleden.

Even concreet, we zijn op zoek naar:
– een voorzitter
– een secretaris
– een penningmeester
– iemand voor de contributie-administratie
Zoals u ziet is er heel wat aan te vullen. Het is niet voor niets een noodbericht!

Om te helpen is het niet nodig om zelf te kunnen turnen of om zelfs überhaupt iets af te weten van turnen, u hoeft zelfs geen koprol te kunnen doen! Enige affiniteit met turnen is prettig, maar we zoeken vooral mensen die het belangrijk vinden dat KDO kan blijven voortbestaan en die bereid zijn om hun kennis en kunde hiervoor in te zetten. Kunt u bijvoorbeeld goed overzicht bewaren en taken verdelen? Dan bent u wellicht onze nieuwe voorzitter. Bent u handig met de computer en goed in organiseren? Dan kunt u misschien wel het secretariaat doen. Werkt u veel met cijfers en financiën? Dan gaat het penningmeesterschap u vrij makkelijk af. Vele handen maken licht werk! En met zo veel Alblasserdammers en zo veel leden moeten er toch genoeg handen te vinden zijn?

Als u interesse heeft kunt u een e-mail sturen aan kdo.gerda@gmail.com.