Update i.v.m. Coronavirus

Beste leden of ouders/verzorgers,
Wij hopen uiteraard dat u gezond deze mail leest en als bestuur van KDO denken wij aan u, ondanks dat er op dit moment (voorlopig) t/m 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten kunnen plaatsvinden.
De Corona maatregelen zorgen in onze tak van sport voor veel gemiste trainingstijd en het niet meer kunnen plannen van een volwaardig (wedstrijd)seizoen.
Er is grote onzekerheid over hoe het verder verloopt met de maatregelen omtrent het coronavirus. Uiteraard kijken we, mocht de situatie langer duren, wat we verder voor jullie kunnen doen.
Als bestuur moeten we daarin constant de afweging maken tussen het belang van de leden enerzijds en het belang van de club anderzijds. Deze lijn is echter niet zo scherp te trekken en houdt sterk verband met elkaar. Daarbij komt dat er een verschil is tussen iets willen, iets kunnen en iets daadwerkelijk doen.
Ondertussen wordt er hard gewerkt door allerlei partijen aan noodmaatregelen om het voortbestaan van verenigingen te kunnen waarborgen.
Omdat na 28 april wellicht meer duidelijk is willen wij jullie daarna op de hoogte brengen wat wij naar onze leden kunnen doen.
We verwachten hier voor het derde kwartaal meer duidelijkheid over te hebben en zullen jullie dan iets laten weten.
Mogelijk ben jij /bent u ook persoonlijk getroffen door de corona crisis, bijvoorbeeld omdat u te maken hebt met een daling van je inkomen. Mocht dat tot specifieke problemen leiden bij de betaling van de contributie, dan kan er een mail gestuurd worden naar kdo- penningmeester@hotmail.com De penningmeester zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Graag uw volledige naam en/of de naam van uw kind en bij welke leiding.
Voor thuis een sportieve groet en blijf gezond!
Bestuur KDO
Alblasserdam